Betalingskorting

Het gebeurt zeer regelmatig dat bij een inkoop korting verkregen wordt. Dit kan zijn omdat je grote hoeveelheden koopt of omdat je sneller dan gebruikelijk betaalt bijvoorbeeld.

Er zijn twee verschillende soorten kortingen te onderscheiden.

  1. Korting op goederen

Deze kortingen worden niet apart op een rekening geboekt. De inkoopprijs van het product gaat gewoon omlaag.

  1. Betalingskorting

Als een rekening sneller betaald wordt dan standaard is, wordt de ondernemer vaak beloond met extra korting, dit noemt men: korting voor con­tant. Deze korting moet wel apart geboekt worden. Dit kan natuurlijk pas bij de betaling van de factuur omdat het niet eerder bekend is dat van deze korting gebruik gemaakt kan worden. Belangrijk hierbij is:

  • De rekening crediteuren wordt altijd voor het volledige bedrag ge­boekt;
  • De rekening bank/kas wordt altijd voor het verschuldigde bedrag -/- de korting geboekt;
  • Het verschil, dit is dus de korting, wordt geboekt op de rekening ontvangen kortingen. Dit is een bijzondere opbrengstenrekening en staat daarom in rubriek 9.

Voorbeeld:

Een factuur, grot € 6.900,00, wordt binnen 7 dagen betaald. Hierdoor kan het bedrijf gebruik maken van de regeling korting voor contant, de korting bedraagt 2%. De boeking wordt dan:

Datum

Rekeningnummer / omschrijving

Debet

Credit

140 Crediteuren

€ 6.900,00

AAN 950 Ontvangen kortingen

€ 138,00

AAN 110 Bank

€ 6.672,00