Inventaris en balans

Het kan om diverse redenen erg belangrijk zijn om te weten hoe je er financieel voor staat. Je gaat dan kijken naar het geld dat op je bank staat of dat in je portemonnee zit. Maar dit zijn niet de enige bezittingen die je hebt. Je kunt daarnaast ook nog een laptop of een telefoon e.d. hebben. Dit zijn ook bezit­tingen en deze hebben ook een waarde. Daarnaast kijk je natuurlijk of je iemand nog geld schuldig bent, bijvoorbeeld: geld wat je van een vriend of vriendin geleend hebt. Verder kijk je of je nog geld van iemand tegoed hebt. Als je alles wat je bezit bij elkaar telt en je haalt daar het bedrag vanaf wat je aan schulden hebt, dan weet je precies hoe je er financieel voor Staat. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een bedrijf.

Als een ondernemer een bedrijf heeft, zal er ook gekeken moeten worden naar de bezittingen en schulden van deze ondernemer. Dit doen we door middel van een inventarislijst. In deze lijst staat precies wat op dat moment de financiële situatie van de onderneming is. We maken hiervoor een onderverdeling in de bezittingen en de schulden.

Een voorbeeld hiervan:

De heer Van der Heide heeft een kapsalon. Op 1 januari maakt hij een overzicht van zijn bezittingen en schulden. Dit levert het volgende beeld op. Hij heeft op zijn bankrekening € 1 5.000,00 staan. Daarnaast heeft hij € 1.500,00 in de kassa. Hij heeft meubels in zijn zaak staan met een waarde van € 20.000,00. Ook heeft hij een voorraad aan shampoos en borstels e.d. om te verkopen aan zijn klanten, deze zijn samen € 7.000,00 waard. Wel heeft hij om de zaak te beginnen € 20.000,00 geleend van zijn oom.

De inventarislijst ziet er nu als volgt uit

Bezittingen:
Inventaris (stoelen, spiegels, kasten en dergelijke) € 20.000,00
Voorraad (shampoos, borstels) – 7.000,00
Kasgeld – 1.500,00
Banktegoed – 15.000,00
Totaal bezittingen € 43.500.00
Schulden
Lening van oom € 20.000,00
Totaal schulden € 20.000.00

Het verschil tussen de bezittingen en de schulden is het privévermogen oftewel het eigen vermogen van de onderneming. Dit is dus geld waarvan zaken zoals energie en personeel betaald kunnen worden.

In dit geval bedraagt het eigen vermogen:

€ 43.500,00 – € 20.000,00 = € 23.500,00.

Het geld is van de eigenaar maar mag gebruikt worden door de onderneming.

Het eigen vermogen is dus totaal bezittingen - /-totaal schulden

Aan de hand van deze inventarislijst kan een balans opgesteld worden. Deze ziet er dan als volgt uit:

BALANS table 1

Inventaris - € 20.000,00

Eigen vermogen - € 23.500,00

Voorraad - € 7.000,00

Lening - € 20.000,00

Kasgeld - € 1.500,00

Banktegoed - € 15.000,00

Totaal - € 43.500,00

Totaal - € 43.500,00

Een balans is een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen op een bepaald moment. Hierin zie je wat een onderneming bezit (inventaris, voorraad, kasgeld en banktegoed) en waar het geld vandaan komt, dus waarmee zijn deze bezittingen betaald (eigen vermogen en een lening).

Er zijn vaste regels voor het samenstellen van een balans:

  1. Alle bezittingen staan altijd aan de linkerzijde van de balans, dit noemen we de debetzijde.
  2. De schulden staan altijd aan de rechterzijde van de balans, dit noemen we de creditzijde.
  3. Een balans moet altijd in evenwicht zijn. Dus aan de debetzijde en de creditzijde moet eenzelfde totaalbedrag staan.
  4. De indeling van een balans is ook vast. De volgorde waarop zaken genoteerd worden, is als volgt:

Balans tabl 2

DEBET

CREDIT

Vaste activa

Eigen vermogen

Vlottende activa

Vreemd vermogen lange termijn

Liquide middelen

Vreemd vermogen korte termijn

Vlottende activa: deze bezittingen gaan maar kort mee of worden in vrij korte tijd omgezet in geld, zoals voorraden.

Eigen vermogen: hetgeen een eigenaar in de onderneming gestopt heeft.

Liquide middelen: hiermee kan echt worden betaald, zoals kasgeld of geld op de bank.

Eigen vermogen: hetgeen een eigenaar in de onderneming gestopt heeft.

Vreemd vermogen op lange termijn: schulden met een looptijd van meer dan een jaar, bijvoorbeeld een hypotheek.

Vreemd vermogen op korte termijn: schulden met een looptijd van maximaal een jaar, bijvoorbeeld schulden aan leveranciers.

Er zijn een aantal posten op een balans die niet altijd voor iedereen even duidelijk zijn. Daarom hier een korte toelichting:

Inventaris: dit zijn zaken die je nodig hebt om te kunnen werken. Denk hierbij aan bureaus, kasten e.d.

Debiteuren: dit zijn klanten die op rekening kopen. Je hebt hier dus geld van te goed.

Crediteuren: dit zijn leveranciers waardje een factuur van ontvangen hebt. Zij krijgen dus nog geld van de onderneming.

Bank: deze post kan zowel debet- als credit op de balans staan. Met een normaal positief saldo zal dit een post zijn die je aan de debetzijde van de balans aantreft. Als je “rood Staat”, zal “bank” aan de creditzijde te vinden zijn.

Nu zijn er binnen een onderneming voortdurend wijzigingen in de financiële situatie.

Bijvoorbeeld: de kapsalon moet een nieuwe föhn van € 1 50,00 aanschaffen. Deze wordt per bank betaald. Dan verandert de balans natuurlijk ook weer.

De nieuwe balans ziet er dan als volgt uit:

Balans tabl 3

Inventaris - €  20.150,00

Eigen vermogen - €  23.500,00

Voorraad - €  7.000,00

Lening - €  20.000,00

Kasgeld - €  1.500,00

Banktegoed - €  14.850.00

Totaal - €  43.500,00

Totaal - €  43.500,00

Het totaal van de balans verandert nu niet. Er komt een bezitting bij maar er gaat ook geld van de bank, dus die bezitting wordt dan minder.

Soms verandert het totaal van de balans wel. Bijvoorbeeld: een klant betaalt contant €75,00. De nieuwe balans ziet er dan als volgt uit:

Balans tabl 4

Inventaris - €  20.150,00

Eigen vermogen - €  23.575,00

Voorraad - €  7.000,00

Lening - €  20.000,00

Kasgeld - €  1.575,00

Banktegoed - €  14.850.00

Totaal - €  43.575,00

Totaal - €  43.575,00

Omdat er geld in de kassa bijkomt maar er geen voorraden of dergelijke uit het bedrijf gaan, stijgt dus het eigen vermogen. Dit heeft wel invloed op het totaal van de bezittingen, er komt alleen maar een bezitting bij.

Comment
Name
Email