Het grootboek

ln de praktijk is het natuurlijk erg onhandig als je na elke verandering een hele nieuwe balans moet maken. Normaal gesproken zal er maar maximaai enkele keren per jaar een balans opgemaakt worden. Om toch alle mutaties te kunnen verwerken, leren we nu een paar tussenstappen.

Alle veranderingen worden voortaan genoteerd op losse kaarten, zogenaamde grootboekkaarten. Alle kaarten samen vormen “het grootboek”. Om duidelijk te maken hoe dit werkt geven we een voorbeeld.

De balans van een bedrijf ziet er als volgt uit:

BALANS

DEBET

CREDIT

Inventaris - € 20.1 50,00

Eigen Vermogen - € 23.575,00

Voorraad - € 7.000,00

Lening - € 20.000,00

Kasgeld - € 1.575,00

Banktegoed - € 14.850,00

Totaal - € 43.575.00

Totaal - € 43.575.00

Elke post op de balans, deze wordt een grootboekrekening genoemd, krijgt nu een eigen kaart. Dus voor deze balans worden dat zes kaarten. Op de kaarten wordt ook het saldo op de balans vermeld. Dit ziet er dan als volgt uit:

INVENTARIS

Datum

Omschrijving

Debet

Credit

01-02-2022

Van Ballans

€ 20.150,00

VOORRAAD

Datum

Omschrijving

Debet

Credit

01-02-2022

Van Ballans

€ 7.000,00

KAS

Datum

Omschrijving

Debet

Credit

01-02-2022

Van Ballans

€ 1.575,00

BANK

Datum

Omschrijving

Debet

Credit

01-02-2022

Van Ballans

€ 14.850,00

EIGEN VERMOGEN

Datum

Omschrijving

Debet

Credit

01-02-2022

Van Ballans

23.575,00

LENING

Datum

Omschrijving

Debet

Credit

01-02-2022

Van Ballans

20.000,00

Het grootboekkaarten is nu geopend, door de gegevens van de balans te noteren op de grootboekkaarten. Daarna worden alle mutaties op deze kaarten geboekt. Dit moet natuurlijk wel met inachtneming van bepaalde regels gebeuren. Wat misschien al opgevallen is, is dat wat op de balans debet staat, op de grootboekkaarten ook debet staat. Wat op de balans credit staat, moet op de grootboekkaarten ook credit staan.

Comment
Name
Email