Inkoopfactuur

Wanneer ontvangt een onderneming een inkoopfactuur? Dit gebeurt als er iets gekocht wordt door de ondernemer maar deze hoeft de aankoop niet di­rect te betalen. De leverancier stuurt dan een rekening naar het bedrijf zodat het verschuldigde bedrag overgemaakt kan worden. Een inkoopfactuur ziet er ongeveer zo uit:
Inkoopfactuur

Aan de hand van dit boekingsdocument gaan we de journaalpost maken. We gaan nu post voor post doornemen: wat gebeurt hier precies.

  1. We hebben ramen en bevestigingsmaterialen ingekocht.
  2. We hebben BTW (omzetbelasting) betaald.
  3. We hebben een schuld aan de glascentrale gekregen.

Punt 1:

Er is al wel een rekening ontvangen maar we kunnen nergens zien of de goederen ook werkelijk binnengekomen zijn. We kunnen dus niet zomaar zeggen dat onze voorraad groter geworden is. Hiervoor moeten we nu een aparte grootboekrekening gebruiken namelijk: INKOPEN. Deze rekening gebruiken we om te kunnen zien voor welke goederen we al wel een rekening hebben gehad, maar waarvoor we nog geen bevestiging hebben dat deze spullen ook al ontvangen zijn.

De rekening inkopen is een rekening van bezit (we hebben nog iets te goed). Het bezit wordt groter dus gaan we deze rekening debiteren.

Punt 2:

Het bedrag dat de ondernemer aan de leverancier betaalt, is inclusief BTW. Nu is de regel dat bedrijven die BTW betalen, bij een inkoop bijvoorbeeld, deze terug mogen vragen van de belastingen. Voor deze grootboekrekeningen worden verschillende benamingen gebruikt zoals TE VORDEREN BTW, TE VERREKENEN OMZETBELASTING, of dergelijke. Dit is altijd een rekening van bezit (we hebben nog iets te goed). Dit tegoed wordt groter dus debet boeken.

Punt 3

De leverancier heeft een factuur gestuurd. Die moeten we nog betalen. We gebruiken hiervoor de grootboekrekening CREDITEUREN. Dit is dus een leve­rancier die op rekening goederen levert. Crediteuren is een rekening van schuld, de schuld wordt groter dus we moeten crediteren.

De hele journaalpost komt er als volgt uit te zien (de rekeningnummers kunnen per bedrijf iets afwijken):

Datum

Rekeningnummer / omschrijving

Debet

Credit

10-01-2022

710 Inkopen

€ 225,00

160 Te voorderen BTW

€ 42,75

AAN 140Crediteuren

€ 267,75

Nu is er ook de mogelijkheid om jezelf te controleren. Namelijk, de debet- en creditzijde moeten altijd in balans zijn. Dus de totalen van de debet- en creditkolom moeten hetzelfde zijn.

Comment
Name
Email