Journaalposten – boekingsdocumenten

Het woord journaal heeft natuurlijk meerdere betekenissen, denk maar aan het journaal dat we elke dag op t.v. kunnen zien. In dit journaal krijg je een overzicht van wat er die dag allemaal is gebeurd. Eigenlijk is dat vergelijkbaar met wat we in de boekhouding bedoelen met “Het Journaal”. We noteren hier­in alle veranderingen gedurende een bepaalde periode.

Het is erg lastig om steeds de boekingen direct op de grootboekkaarten te zetten. Het is erg veel zoekwerk en er zijn weinig mogelijkheden om te controleren of alles steeds in balans is. Daarom is deze methode erg foutgevoelig. Om nu de kans op fouten zoveel mogelijk te beperken gaan we een tussenstap invoeren. We gaan eerst een journaal maken. Een journaal is een periodiek overzicht van boekingen die in het grootboek gedaan moeten wor­den. Het journaal bestaat uit losse journaalposten. Per boekingsdocument wordt zo’n journaalpost gemaakt.

Een journaal ziet er als volgt uit:

Datum

Rekeningnummer/ omschrijving

Debet

Credit

Kolom 1: hier wordt de datum van de financiële mutatie genoteerd.

Kolom 2: hier wordt het nummer en de naam van de te muteren grootboekrekening genoteerd. De debetboekingen komen bovenaan. Bij een creditboeking komt het woordje AAN voor het rekening- nummer.

Kolom 3: hier wordt het te debiteren bedrag geboekt.

Kolom 4: hier wordt het te crediteren bedrag geboekt.

Bij het maken van een journaalpost volgen we natuurlijk weer de boekingsregels zoals die gegeven zijn bij het grootboek. Daarom moet je jezelf bij elke boeking de volgende vragen stellen:

1. Welke grootboekrekening moet veranderd worden. 2. Is dit een rekening van bezit, schuld, kosten, opbrengsten of privé. 3. Welke boekingsregel moet dan worden toegepast.

Er kan alleen een financieel feit geboekt worden als er een boekingsdocument is. Dit kan een bankafschrift zijn of een factuur maar bijvoorbeeld ook een briefje in de kassa. Er moet altijd een bewijs zijn dat er een mutatie heeft plaatsgevonden.

Een voorbeeld

Op een bankafschrift Staat dat er op 25-1-.. benzine is betaald voor een bedrag van €75,00. De journaalpost van deze aankoop ziet er ais volgt uit. Dit bedrijf gebruikt o.a. de volgende rekeningnummers:

– 420 Autokosten

– 110 Bank

Datum

Rekeningnummer/ omschrijving

Debet

Credit

25-01-22

420 autokosten

€75,00

AAN 110 bank

€75,00

Het maken van de juiste journaalpost is het allerbelangrijkste. Dit moet zeer zorgvuldig gebeuren omdat dit het uitgangspunt is voor alle stappen in de boekhouding. Het is dus zaak om dit gedeelte van de stof extra goed te bestuderen.

De verschillende boekingsdocumenten

Binnen een bedrijf zullen dagelijks verschillende financiële mutaties plaats- vinden. Het bedrijf zal zaken inkopen en hopelijk ook weer verkopen. Verder worden er betalingen verricht, dit kan per kas of per bank zijn. Zo zijn er heel veel verschillende boekingsdocumenten die verwerkt moeten worden. We zul­len per boekingsdocument de bijbehorende journaalposten bespreken.