Kortingen

Zoals een bedrijf kortingen ontvangt, zal er soms ook korting gegeven wor­den. Het is van groot belang dat dit goed geregistreerd wordt. Het gaat namelijk ten koste van onze opbrengsten, dus we hebben dan minder winst.

Ook hier wordt onderscheid gemaakt tussen kortingen op goederen en betalingskortingen (korting voor contant).

  1. Kortingen op goederen

Hiervoor wordt een aparte grootboekrekening gebruikt. Dit is altijd een rekening uit rubriek 8. Belangrijk bij deze boeking:

  • De debiteur betaalt het uiteindelijke totaalbedrag van de factuur;
  • De korting gaat ten koste van de opbrengsten. Hiervoor wordt altijd een aparte rekening gebruikt;
  • De opbrengsten worden geboekt tegen het bedrag aan opbrengsten zoals die zouden zijn als er geen korting gegeven zou worden;
  • De BTW wordt berekend als de korting al verrekend is.

Voorbeeld

Een klant bestelt goederen met een waarde van € 1.400,00. Deze klant krijgt 5% korting op de producten. Nu moet eerst de factuur opgesteld worden:

Goederen

€ 1.400,00

Korting 5%

€ 70,00 -/-

Te betalen

€ 1.330,00

BTW 19%

€ 252.70 +

Totaal factuurbedrag

€ 1.582.70

De boeking voor deze factuur wordt dan:

130 Debiteuren

€ 1.582,70

870 Verleende kortingen

- € 70,00

AAN 161 te betalen BTW

€ 252,70

AAN 850 Opbrengst verkopen

€ 1.400,00

  1. Korting voor contant

Als een bedrijf binnen een bepaald aantal dagen betaalt, kan er een korting voor contant verrekend worden (zie ook de uitleg bij Inkoopfacturen). Deze korting wordt altijd pas geboekt als een factuur door de klant betaald wordt. Dan is ook pas bekend of de klant recht op deze korting heeft.

Voorbeeld

Bovenstaande factuur wordt binnen 7 dagen betaald. De klant heeft nu

recht op een korting voor contant van 1,5%. Belangrijk bij deze boeking is:

  1. De grootboekrekening bank wordt gedebiteerd voor het bedrag van de factuur -/- de verleende korting.
  2. De grootboekrekening debiteuren wordt gecrediteerd voor het totale bedrag van de factuur.
  3. Het verschil, de korting, wordt geboekt op de rekening: verleende kor­ting voor contant. Deze rekening staat in rubriek 9.

De boeking voor de betaling wordt dan:

Datum

Rekeningnummer/omschrijving

Debet

Credit

20-01-2022

110 Bank

€ 1 558,96 -

970 Verleende korting v. contant

23,74

AAN 130 Debiteuren

€ 1 582,70

Comment
Name
Email