Retouren en Creditfacturen bij verkoop

Klanten kunnen natuurlijk ook ontevreden zijn over de levering. Dan komen de goederen retour en moet het bedrijf een creditfactuur sturen. Hier geldt ook, dat voor een creditfactuur altijd de grootboekrekeningen gebruikt moe- ten worden, die je gebruikt hebt voor de originele boeking.

Als de basisschool (zie voorbeeld factuur) de tegels weer retourneert, wordt voor de creditfactuur de volgende boeking gemaakt.

Datum

Rekeningnummer/omschrijving

Debet 

Credit

20-12-2022

850 Opbrengst verkopen

€ 228,00

161 te betalen BTW

- 42,32

AAN 130 Debiteuren

€ 271,32