Bankboekingen

Een bedrijf doet de meeste van zijn betalingen via de bank. Van alle mutaties binnen een bepaalde periode wordt dan een bankafschrift gestuurd. Aan de hand van dit bankafschrift worden de journaalposten gemaakt. Vervelend daarbij is dat op een bankafschrift de debet- en creditzijde vaak omgekeerd staan. Dit komt omdat dit boekstuk gemaakt wordt vanuit het oogpunt van de bank. Belangrijk is dus om altijd heel goed te controleren; welke bedragen komen erbij en welke bedragen gaan er af.